Prejť na obsah
+421-911-549754 | info@tradedesign.eu

Spoločnosť Trade Design je zastúpená projektovými manažérmi, architektmi/dizajnérmi, výrobnými technikmi, účtovným a ekonomickým odborníkom a asistentom pre administratívne zabezpečenie sledovania projektov a fungovania tímu.

Ing. Mária Lamrani (manager)

Inžinierka ekonómie odbor Manažment a Marketing.

15 ročné skúsenosti v obchode a exporte výrobkov , z toho 10 rokov v exporte nábytku. Zabezpečuje koordináciu jednotlivých projektov, organizuje jednotlivé fázy realizácie a dbá o dodržiavanie požiadaviek na kvalitu a na včasné dodanie.

Komunikuje vo francúzskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Ing. Veronika Němcová

Ukončené inžinierske štúdium na STU, SvF, odbor PSA v roku 2014.

Aktívne pracuje na projektoch rodinných domov a interiérov. Prináša technické a funkčné riešenia do jednotlivých úspešných projektov. Už počas štúdia  spolupracovala so spoločnosťami a architektmi v danom odbore. Aktuálne pracuje pre spoločnosť m8arch. s.r.o. a Trade Design s.r.o.

 

veronika nemcova
Ing. arch Miloslav Šimánek

Ukončené inžinierske štúdium na Fa, STU , odbor Architektúra a urbanizmus.

Má za sebou úspešné projekty rodinných domov a interiérov  rôzneho typu, ako sú kaviarne hotely predajne. Aktuálne spolupracuje so spoločnosťou Trade Design s.r.o. na vytváraní nových dizajnových prvkov a kolekcií.

 

milos simanek